NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 22 lipca 2018 r.
Imieniny obchodzą Bogna, Brygida, Apolinary

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej


2 czerwca 2017 r. 06:58
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 7 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, zwołana jest XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 4. powołanie sekretarza obrad,
 5. przyjęcie protokołu z XXXII sesji RM,
 6. informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym,

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2016 rok.

 1. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,
 2. opinie poszczególnych Komisji Rady,
 3. uchwała Komisji Rewizyjnej,
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. d y s k u s j a,
 6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2016 rok,
 7. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

III. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,
 2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026,
 3. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasta Lipno na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku,
 4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok,
 5. w sprawie zmiany Porozumienia zawartego dnia 30 grudnia 2016 roku z Gminą Chrostkowo w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku,
 6. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej
 7. w sprawie wyrażenia zgody na służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej
 8. w sprawie zmiany uchwały,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdui przechodu na nieruchomościach gruntowych
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, położonych w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna,
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 346/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia gospodarczego Nr 7 wraz zudziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przyul. Kilińskiego 15.
 14. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Piłsudskiego 12,
 15. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.

IV.   Wnioski i interpelacje radnych.
V.   Sprawy różne i komunikaty.
VI.   Zamknięcie obrad XXXIII sesji RM.

http://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://umlipno.pl/download/1530006896.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2018_rok,3451.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://