NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 24 czerwca 2018 r.
Imieniny obchodzą Danuta, Emilia, Jan

Ogłoszenie o naborze wniosków


19 lipca 2017 r. 12:05
Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2017

 

Termin składania wniosków:   01.08.2017 - 18.08.2017 r.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

    

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone   w załączniku nr  2   do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3  do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4  do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru –  11,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 3 875 000,00 zł

Kwota EFRROW2 465 662,50 zł

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

 

 

 

Intensywność pomocy:

§ do 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

§ do 100 % - w przypadku pozostałych podmiotów

§ 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl
 • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Pytania należy kierować na adres email: lgddobrzyn@interia.pl lub telefonicznie: 54 253 05 38 lub 795 411 253

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do   osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia LSR,  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 5. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR:  Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury    turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

       6.   Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

7.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

       8.    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

       9.    Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 •  Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z
 •  Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

     10.   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 

http://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2018_rok,3451.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://