NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 8 lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą Elżbieta, Adrian, Edgar

Zawiadomienie o sesji


1 stycznia 1970 r. 00:33
Zawiadomienie o sesji
Zawiadamiamy, że na dzień 28 listopada 2008 o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie zwoływana jest XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:
-----------------------------------------

I. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad XXVII sesji,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał :

a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku,
b) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok,
c) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok,
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok,
e) w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,
f) w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
g) w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady,
i) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok,

III. Wnioski i interpelacje radnych.

IV. Sprawy różne i komunikaty.

V. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Lipnie.
http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_na_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_-_28_czerwca_2020,337.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://