NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz klas I szkół podstawowych na rok  szkolny 2021/2022
Herb Miasta Lipna (grafika)

Rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna   na rok szkolny 2021/2022  odbywała się będzie w oparciu o ustawę „Prawo Oświatowe „ / Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378,  z 2021 r. poz. 4/

Do publicznych szkół  podstawowych  przyjmowani są w pierwszej kolejności  kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Miasta Lipna.  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie ustalonym dla danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I jeżeli dana  szkoła podstawowa  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami.  W  II postępowaniu rekrutacyjnym  brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący stanowiące załącznik  Nr 1 do niniejszej informacji. Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym  określa załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Miasta Lipna. W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów, aniżeli  liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych brane są pod uwagę kryteria ustalone w ustawie „Prawo Oświatowe” :

  1. wielodzietność rodziny,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

w/w kryteria mają taką samą wartość.

W przypadku równorzędnych  wyników uzyskanych przez kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego w oparciu o kryteria ustalone przez organ prowadzący stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok szkolny ustalany jest corocznie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna. Zarządzenie na rok szkolny 2021/2022 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna, a także granice obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna od dnia 1 września 2019 roku.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc