NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 28 października 2020 r.
Imieniny obchodzą Judyty, Szymona, Tadeusza

Zastępca Burmistrza Miasta Lipna

 

Jolanta Zielińska

Funkcję pełni od 1 maja 2016 r.

Kontakt:
54 288 42 16      email: z-caburmistrza@umlipno.pl

    
 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

Koordynacja i nadzór działań z zakresu zadań Wydziału Administracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2,3,5, Przedszkola Miejskiego nr 2,3,4 i Publicznego Gimnazjum Nr 1, Zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla burmistrza, Podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy, Nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym: ​​akceptowanie materiałów kierowanych na sesje rady i posiedzenia komisji, dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek organizacyjnych, monitorowanie realizacji uchwał rady oraz wniosków komisji, Podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w tym związanych z  pozyskiwaniem środków do budżetu gminy, Uczestniczenie w posiedzeniach rady i jej komisji,. Pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu burmistrza, Udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dotyczących powierzonego zakresu działania, Uczestniczenie w dokonywaniu oceny pracy podległych pracowników, Wykonywanie innych poleceń Burmistrza.

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://
pomoc
pomoc