NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 21 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Środowisko

Nabór wniosków o dofinansowanie podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej

W związku z wejściem z życie Uchwały Nr XLI/303/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna, Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wysokość dotacji wynosi 4.000 zł, z czego 2.000 zł to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a pozostałe 2.000 zł pochodzą z budżetu Gminy Miasta Lipna.

Dofinansowanie w bieżącym roku zostanie przyznane na podłączenie 15 nieruchomości.

Podczas oceny złożonych wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • techniczna możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej,

  • odległość od istniejącej infrastruktury,

  • kolejność zgłoszeń.

Szczegóły oceny oraz zasady przyznawania dofinansowania i ubiegania się o wsparcie znajdują się w Regulaminie, stanowiącym załącznik do w/w Uchwały.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.umlipno.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta w Lipnie, w pokoju nr 17.

Załączniki obowiązkowe, składane wraz z wnioskiem to:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej),

  • zgoda współwłaścicieli nieruchomości, zgodnie z obowiązującym wzorem.

Przed złożeniem wniosku do Urzędu Miejskiego, należy w pierwszej kolejności złożyć w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie wniosek w zakresie warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej. Na podstawie tego zgłoszenia będzie dokonywana ocena pod kątem obowiązujących kryteriów.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno w terminie od 20.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

Dodatkowe informacja można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipnie, pod numerem telefonu 54 288 42 33.

 

Załączniki:

Uchwała ws. dofinansowania podłączenia do sieci ciepłowniczej. więcej...
Regulamin udzielenia dotacji. więcej...
Wniosek o przyznanie dotacji na podłączenie do sieci ciepłowniczej. więcej...
Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła. więcej...
Zgoda współwłaściciela nieruchomości. więcej...
Wniosek o rozliczenie dotacji celowej. więcej...

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc