NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 23 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą Maria, Ildefons, Rajmund

Rewitalizujemy Lipno – Konsultacje społeczne


17 stycznia 2017 r. 07:53
Rewitalizujemy Lipno – Konsultacje społeczne

W związku z prowadzonymi pracami nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2023 oraz wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji, zachęcamy  wszystkie osoby i podmioty zainteresowane tematem rewitalizacji, do składania propozycji projektów, które mogłyby zostać wpisane do Programu Rewitalizacji. Wszystkie pomysły zostaną dokładnie przeanalizowane pod kątem możliwości realizacji i w przypadku odpowiedniego uzasadnienia, zostaną wpisane do Programu.

Projekty powinny dotyczyć obszarów wyznaczonych do rewitalizacji i muszą uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz podmiotów działających na tym terenie. Przykładowe pomysły na projekty to: budowa, przebudowa lub tworzenie infrastruktury wpływającej pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców, organizacja wydarzeń kulturalnych, organizacja szkoleń oraz innej działalności aktywizacyjnej, służącej wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych z kryzysu. Wszystkie przedsięwzięcia muszą mieć na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub zagrożonych negatywnymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi.

Propozycje mogą dotyczyć projektów realizowanych przez różne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorców
i instytucje kultury.

Propozycje można składać w formie elektronicznej na adres swidurskid@umlipno.pl lub papierowej
w Urzędzie Miejskim w Lipnie (Plac Dekerta 8) za pomocą udostępnionego formularza
do dnia 31 stycznia br.

Obszary, których dotyczy rewitalizacja to:

  • Park Miejski
  • Stadion Miejski
  • Bulwary
  • Kino
  • Plac Dekerta
  • Strażnica OSP
  • ul. Komunalna
  • okolice ul. Mickiewicza

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.

ANKIETA

http://www.umlipno.pl/pl,page,bud%C5%BCet_partycypacyjny_dla_gminy_miasta_lipna_2018,326.htmlhttp://umlipno.pl/userfiles//1procent%20do%20zakładki.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=DOmBWjJX7WE&feature=youtu.behttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2018_rok,3451.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,teraz_zbieramy_nakretki_dla_nikoli,1830.htmlhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://