NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 8 lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą Elżbieta, Adrian, Edgar

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08 kwietnia 2020 roku


28 kwietnia 2020 r. 10:25
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Lipna z  dnia  08 kwietnia 2020 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz na podstawie działu III pkt. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 stycznia 2020 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1

Unieważniam ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2020 roku

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziałowi Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 Burmistrz Miasta Lipna

       Paweł Banasik

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_na_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_-_28_czerwca_2020,337.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://