NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 30 września 2020 r.
Imieniny obchodzą Wera, Zofia, Honoriusz

Informacja dla mieszkańców o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku


24 stycznia 2020 r. 09:59
Informacja dla mieszkańców o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku

Kluczową zmianą, wchodzącą w życie 1 stycznia 2020 roku, będzie ustawowy obowiązek segregowania śmieci. W praktyce oznacza to, że segregowanie będzie obowiązkiem, a nie wyborem. Od 1 stycznia będzie obowiązywała już tylko jedna stawka - za odbiór odpadów segregowanych. Każdy, kto nie będzie segregował, będzie płacił od dwóch do czterech razy więcej niż ci, którzy segregują. Na mniejsze stawki mogą liczyć osoby, które w przydomowych kompostowniach będą zagospodarowywały odpady zielone oraz bioodpady z kuchni, ale dotyczy to tylko mieszkańców domów jednorodzinnych. Zmiany te wynikają z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 6 września 2019 roku.

To nie jedyna zmiana, od nowego roku zgodnie z uchwałą nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2019 roku obowiązywać będą wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost stawki wynika ze znacznego wzrostu kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. To problem, z którym borykają się wszystkie samorządy. Jedną z przyczyn tego wzrostu jest opłata Marszałkowska za składowanie odpadów komunalnych, która z roku na rok także systematycznie wzrasta.  W 2018 roku firmy odbierające odpady płaciły 140 zł za tonę odpadów, w 2019 r. - 170 zł , natomiast w 2020 roku stawka wyniesie aż 270 zł za tonę. Mając na względzie powyższe fakty, Rada Gminy zmuszona była do podjęcia decyzji o dostosowaniu stawek do realnych kosztów.

Przyjęte uchwałami nowe stawki opłaty od 2020 roku przedstawiają się następująco:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

  • 15,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zakończone decyzją ustalającą podwyższoną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dwukrotnej wysokości opłat jak za odpady segregowane.

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty tj. 1,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zbierają bioodpady w przydomowych kompostownikach.  Skorzystanie z tej ulgi wymaga złożenia nowej deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości, zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu, na którym będzie podany indywidualny nr bankowy (nie będą wysyłane blankiety wpłat).

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://