NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 16 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą Albina, Zdzisław

Zastępca Burmistrza Miasta Lipna

 

Jolanta Zielińska

Funkcję pełni od 1 maja 2016 r.

Kontakt:
54 288 42 16      email: z-caburmistrza@umlipno.pl

    
 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. Koordynacja i nadzór działań z zakresu zadań Wydziału Administracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2,3,5, Przedszkola Miejskiego nr 2,3,4 i Publicznego Gimnazjum Nr 1,
 2. Zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla burmistrza,
 3. Podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy,
 4. Nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
  • ​​akceptowanie materiałów kierowanych na sesje rady i posiedzenia komisji,
  • dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
  • monitorowanie realizacji uchwał rady oraz wniosków komisji,
 5. Podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w tym związanych z  pozyskiwaniem środków do budżetu gminy,
 6. Uczestniczenie w posiedzeniach rady i jej komisji,.
 7. Pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu burmistrza,
 8. Udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dotyczących powierzonego zakresu działania,
 9. Uczestniczenie w dokonywaniu oceny pracy podległych pracowników,
 10. Wykonywanie innych poleceń Burmistrza.

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/pl,page,budzet_partycypacyjny_dla_gminy_miasta_lipna_2019,326.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1530006896.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2018_rok,3451.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://