NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Poniedziałek 24 kwietnia 2017 r.
Imieniny obchodzą Aleks, Grzegorz, Aleksander

Zastępca Burmistrza Miasta Lipna

 

Jolanta Zielińska

Funkcję pełni od 1 maja 2016 r.

Kontakt:
54 288 42 16      email: z-caburmistrza@umlipno.pl

    
 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. Koordynacja i nadzór działań z zakresu zadań Wydziału Administracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2,3,5, Przedszkola Miejskiego nr 2,3,4 i Publicznego Gimnazjum Nr 1,
 2. Zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla burmistrza,
 3. Podejmowanie działań w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy,
 4. Nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym:
  • ​​akceptowanie materiałów kierowanych na sesje rady i posiedzenia komisji,
  • dokonywanie okresowych ocen działalności nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
  • monitorowanie realizacji uchwał rady oraz wniosków komisji,
 5. Podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w tym związanych z  pozyskiwaniem środków do budżetu gminy,
 6. Uczestniczenie w posiedzeniach rady i jej komisji,.
 7. Pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu burmistrza,
 8. Udzielanie wywiadów i informacji środkom masowego przekazu w sprawach gminy dotyczących powierzonego zakresu działania,
 9. Uczestniczenie w dokonywaniu oceny pracy podległych pracowników,
 10. Wykonywanie innych poleceń Burmistrza.

 

http://umlipno.pl/userfiles//1procent%20do%20zakładki.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=DOmBWjJX7WE&feature=youtu.behttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/userfiles/Ambulans krew.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,teraz_zbieramy_nakretki_dla_nikoli,1830.htmlhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://