NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 9 lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą Weronika, Hieronim, Zenon

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie miasta Lipna w 2020 roku


17 czerwca 2020 r. 12:13
Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie miasta Lipna w 2020 roku

Burmistrz Miasta Lipna – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie miasta Lipna.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

- pełnoletnich,

- zamieszkałych na terenie miasta Lipna,

- posiadających co najmniej wykształcenie średnie,

- posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,

- które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje dodatkowe:

  1. Kandydat na rachmistrza weźmie udział w szkoleniu w okresie sierpień – wrzesień br. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu kandydaci posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Egzamin będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
  2. W przypadku uzyskania  przez kandydatów jednakowej liczby punktów o wyborze rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów.
  3. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia technicznego, umożliwiającego przeprowadzenia wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Liczba rachmistrzów terenowych na terenie Miasta Lipna wynosi 1.

Do zadań rachmistrza terenowego będzie należeć:

-  przeprowadzenie wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,

- zebranie danych według ustalonej metodologii oraz zgodnie z kluczem pytań opracowanych przez   Centralne Biuro Spisowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno zawierać:

  1. Imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
  2. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, zawierające klauzulę o następującej treści:

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji  naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

Wzór zgłoszenia można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie, plac Dekerta 8, pokój nr 9.

Wzór zgłoszenia do pobrania (plik PDF) - TUTAJ

Zgłoszenie należy składać Urzędzie Miejskim w Lipnie do dnia 8 lipca 2020 roku.

 

Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                                                          Paweł Banasik

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_na_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_-_28_czerwca_2020,337.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://