NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 27 września 2020 r.
Imieniny obchodzą Damian, Wincenty, Kosma

Informacja o stypendiach szkolnych dla uczniów


10 września 2020 r. 05:33
Informacja o stypendiach szkolnych dla uczniów

Z początkiem roku szkolnego lipnowscy uczniowie zarówno ze szkól publicznych jak i niepublicznych mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej u którego kwota na członka rodziny wynosi nie więcej niż 528 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie. Pomoc ta jest udzielana uczniom w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji  i umożliwiania pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Wniosek składa  się w Urzędzie Miejskim w terminie do 15 września a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.
Wniosek może złożyć sam uczeń jeżeli jest pełnoletni w innym wypadku będzie to rodzic bądź opiekun ucznia albo dyrektor szkoły. 
Dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych, takich jak śmierć członka rodziny, nagła choroba członka rodziny, wypadek drogowy lub wypadek w szkole czy też pożar w rodzinie ucznia przewidziano zasiłek szkolny o który można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.  
Więcej informacji pod numerem telefonu 542884254.

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://