NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 27 września 2020 r.
Imieniny obchodzą Damian, Wincenty, Kosma

VI Lipnowski Bieg Uliczny – Bieg wirtualny


18 sierpnia 2020 r. 05:53
VI Lipnowski Bieg Uliczny – Bieg wirtualny

REGULAMIN

„VI Lipnowski Bieg Uliczny” – Bieg wirtualny"

Dystans 10 km

Termin : od 1 do 30 września 2020 roku.

I. Organizator

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
- Urząd Miejski w Lipnie

II. Cel biegu

Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.
Popularyzacja biegania na terenie Miasta Lipna
Promocja Miasta Lipna.
Integracja sympatyków i pasjonatów biegania

III. Termin i miejsce

TERMIN BIEGU – Uczestnik może odbyć bieg od 1 do 30 września 2020 r.

Przebieg trasy biegu ( dwa warianty):

1. Uczestnik może pokonać dystans w dowolnym terenie przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia do dystansu społecznego. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Dystans – 10 km

2. Uczestnik ma do pokonania trasę 10 km wyznaczoną przez organizatora. Mapka z trasą dostępna na stronie organizatora.( start i meta –PUK Arena)

3. Na stronie Organizatora i na portalu https://www.facebook.com/lipnomosir/ będzie dostępna trasa biegu.

4. Limit czasu dla biegaczy – 1,5 godz.

IV. UCZESTNICTWO

1. Udział w biegu jest darmowy.
2. W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 01.09.2020r. 16 lat.
3. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin .
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadku, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym )
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., z poz. 922 ze zm. )
7. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności wyników stanowią wtórne zagadnienie.
8. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie biegu. Nie jest to warunek konieczny.
9. Każdy uczestnik po zakończonym biegu otrzyma pamiątkowy dyplom w pliku pdf.

V. Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020 r.

1. VI Lipnowski Bieg Uliczny ( wirtualny) zaliczany jest do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

VI. Klasyfikacja :

1. Generalna kobiet i mężczyzn open – dowolna trasa.
2. Generalna kobiet i mężczyzn trasa Lipnowska ( start i meta biegu na PUK Arenie )
3. Najlepsi mieszkańcy z Lipna ( kobiety i mężczyźni I – III miejsca na trasie Lipnowskiej )

VII. Nagrody

1. Klasyfikacja Generalna - mężczyzn
za miejsca I-III – Puchary

2. Klasyfikacja Generalna - kobiet
za miejsca I-III – Puchary

3. Klasyfikacja Generalna – mężczyzn – na trasie Lipnowskiej –
za miejsca I-III – Puchary

4. Klasyfikacja Generalna – kobiet – na trasie Lipnowskiej –
za miejsca I-III – Puchary

5. Najlepsi mieszkańcy Lipna ( kobiety i mężczyźni ) – trasa Lipnowska –
za miejsca I-III – Puchary

6. Każdy uczestnik po ukończonym biegu otrzyma okolicznościowy dyplom w formacie PDF. ( własny wydruk)

7. Puchar dla najstarszego zawodnika biegu na trasie dowolnej oraz trasie
Lipnowskiej.

8. Puchary dla najlepszych będą do odebrania na Krytej Pływalni w Lipnie – Plac 11-go Listopada 13 a lub zostaną wręczone na następnym Lipnowskim Biegu Ulicznym.

VIII. Zgłoszenia

1. Uczestnik rejestruje się do biegu na stronie www.sts-timing.pl/zapisy
( możliwość zapisów do 27 września)

2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 10 km. ( dowolna trasa lub trasa wskazana przez Organizatora).
3. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 1-30 września 2020 r.
4. Dystans należy pokonać biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 10 km .
5. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem .
6. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz na stronie www.sts-timing.pl w panelu wynikowym.
7. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
8. Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
9. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
10. Liczy się wynik który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np. 11 km. w wynikach będzie widniał czas z 11km , dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 10 km ale nie mniej niż 10 km.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje odnośnie biegu są dostępne pod numerem telefonu : 665-595-600

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://