NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 22 września 2019 r.
Imieniny obchodzą Tomasz, Maurycy

Dofinansowanie kosztów kształcenia dla nauczycieli

Uprawnionymi do otrzymania dopłat do czesnego są nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna:

1/ co najmniej przez okres jednego roku w danej szkole w pełnym wymiarze czasu, a w uzasadnionych przypadkach na ½ etatu,

2/ otrzymali co najmniej dobrą ocenę oraz pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącą kierunku kształcenia, a w przypadku dyrektora szkoły opinię organu prowadzącego.

Dopłaty do czesnego przyznaje Burmistrz Miasta Lipna  dwa razy w roku / kwiecień i listopad danego roku/ po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez komisję ds. przyznawania dopłat do czesnego. Kwota dopłaty nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela. Z dopłaty do czesnego mogą korzystać nauczyciele, którzy dokształcają się na:

1/studiach licencjackich,

2/studiach magisterskich,

3/ studiach podyplomowych,

4/ kursach kwalifikacyjnych.

Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem z uczelni lub Zakładu Kształcenie Nauczycieli potwierdzającym zaliczenie semestru, za który ubiega się o dofinansowanie lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz udokumentować poniesione koszty. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzedu Miasta do dnia 31 maja / za I semestr/ oraz do dnia 31 października / za II semestr/ danego roku.

Dokumenty do pobrania:

wniosek

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_do_sejmu_i_senatu_rzeczpospolitej_polskiej_2019,329.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2019_rok,3944.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://