NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Poniedziałek 14 października 2019 r.
Imieniny obchodzą Liwii, Bernarda, Kaliksta

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

O pomoc zdrowotną mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć oraz nauczyciele – emeryci i renciści, zwani dalej „nauczycielami” Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej rozpatrywane są  dwukrotnie w ciągu roku: w miesiącu czerwcu oraz listopadzie danego roku . W uzasadnionych przypadkach pomoc powyższa może być udzielona w innym terminie. Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi  jeden raz w roku kalendarzowym, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję  ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej

O pomoc zdrowotną mogą ubiegać się nauczyciele, którzy:

1/ leczą się z powodu przewlekłej ciężkiej choroby,

2/ muszą korzystać z pomocy specjalistycznej,

3/ ponoszą koszty leczenia np. sanatoryjnego, stomatologicznego, okulistycznego, profilaktycznego itp.

Do wniosku należy dołączyć:

1/ aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela

2/ imienne rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia,

3/ oświadczenie o dochodach / netto/ z ostatnich trzech miesięcy przypadających na jednego członka rodziny uzyskanych ze wszystkich źródeł dochodu.

 

Do pobrania:

wniosek

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_do_sejmu_i_senatu_rzeczpospolitej_polskiej_2019,329.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2019_rok,3944.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://