NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 25 lutego 2021 r.
Imieniny obchodzą Wiktor, Cezary, Zygfryd

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty online pn."Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo"


Zaproszenie na bezpłatne warsztaty online pn.
Zaproszenie na bezpłatne warsztaty online 30-31 stycznia 2021 (plakat informacyjny)

Chcesz wiedzieć jakie są standardy dostępności architektonicznej, transportowej, komunikacyjnej i cyfrowej? Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ? Jak zorganizować dostępne wydarzenie? Jak monitorować dostępność? Jak komunikować się językiem prostym? –  Zgłoś się na warsztaty!

Już po raz ostatni w ramach tego projektu organizatorzy zapraszają na warsztaty online, które odbędą się na platformie ZOOM.

Cel warsztatów

Organizatorzy chcą z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować zagadnienia związane z dostępnością zarówno pod kątem obowiązków wypływających z obowiązującego prawa, jak i pod kątem społecznego monitoringu dostępności oraz działań na jej rzecz. Jednocześnie ten temat omawiany będzie  w kontekście obowiązującego prawa i możliwych zmian systemowych. Poruszane będą m.in. tematy związane z procesem stanowienia prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o dostępności. Prowadzona będzie dyskusja, co można zmienić w istniejących regulacjach, aby osoby z niepełnosprawnościami nie były dyskryminowane. Uczestnicy będą rozmawiać o obowiązkach wynikających z ustawy o dostępności i Konwencji ONZ, a także o problemach związanych z komunikacją, barierami architektonicznymi, informacyjnymi, oraz o sposobach przezwyciężenia tych problemów.

Uczestnicy i uczestniczki dwudniowego szkolenia dowiedzą się m.in.:

  • Jak wygląda proces legislacyjny w Polsce?
  • Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce?
  • Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?
  • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
  • Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
  • Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki propozycji zmian w istniejącym prawie oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji scenariusza wprowadzenia zmiany.

Zgłaszać można się do  27.01.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz, program i regulamin rekrutacji

Termin warsztatów: 30-31 stycznia 2021
Miejsce: platforma ZOOM - dokładny link podamy osobom zakwalifikowanym na warsztaty

Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9-17.

Możliwa jest zmiana terminu realizacji warsztatów i rozbicie ich na 3 dni, co zostanie przedyskutowane z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów podczas pierwszego dnia.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają  certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.

Projekt ma następujące cele:  

  • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
  • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
  • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne – wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
  • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Link do wydarzenia na FB

Źródło: nadesłane, Fundacja Stabilo

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,narodowy_spis_powszechny_ludnosci_i_mieszkan_2021,5042.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,podziel_sie_1_procentem,5009.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2021_rok,4970.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://
pomoc
pomoc