NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 4 czerwca 2020 r.
Imieniny obchodzą Helga, Karol, Franciszek

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 stycznia 2019 roku


22 stycznia 2019 r. 10:05
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 5/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z  dnia 22 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2019 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018r., poz. 1263 z późn.zm.) w związku z § 4, pkt. 1 oraz § 10 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2019 roku. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 14 dzień od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§ 3

Szczegółowy wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Szczegółowy wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                  Burmistrz Miasta Lipna
                                                                                                                       Paweł Banasik

Załącznik  nr 1 więcej
Oferta więcej

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_na_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_-_28_czerwca_2020,337.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://