NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Poniedziałek 22 lipca 2019 r.
Imieniny obchodzą Bogna, Brygida, Apolinary

Zarządzenie nr 3 / 2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 stycznia 2019 roku


11 stycznia 2019 r. 01:08
Zarządzenie nr 3 / 2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zarządzenie nr 3 / 2019

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 stycznia 2019 rok

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ) w związku z art.61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego  2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  2. Organizacja opieki nad dziećmi wieku do lat 3 zlecona zostanie podmiotowi wpisanemu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lipna.
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez umieszczenie jego treści:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza Miasta Lipna

      § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Lipna

                                                                                                                                                      Paweł Banasik

 

Załącznik nr 1 do oferty - wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej..
Załącznik nr 3 do umowy więcej...
Załącznik nr 4 do umowy więcej...

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2019_rok,3944.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://