NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 22 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą Anastazy, Wincenty, Wiktor

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 05 lutego 2018 roku


5 lutego 2018 r. 08:57
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 05 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 5/2018

Burmistrza Miasta Lipna

z  dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2018 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2017r., poz. 1463 z późn.zm.) w związku z § 4, pkt. 1 oraz § 10 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894)

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2018 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 14 dzień od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

  1. Szczegółowy wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Szczegółowy wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Burmistrz Miasta Lipna

       Paweł Banasik

 

Załącznik

 

 

 

 

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/pl,page,budzet_partycypacyjny_dla_gminy_miasta_lipna_2019,326.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1530006896.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2019_rok,3944.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://