NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 24 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą Aleks, Grzegorz, Aleksander

Informator ZUS


Informator ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (grafika ilustracyjna, foto:ZUS)

Zapytaj eksperta o świadczenia dla rodzin, emerytury i renty

ZUS w Toruniu, Grudziądzu, Brodnicy, Lipnie i Golubiu–Dobrzyniu zaprasza do udziału w telefonicznych dyżurach eksperckich, które odbędą się w dniach 6, 7, 8 i 9 listopada. Dzwoniący będą mogli zapytać o świadczenia rodzinne z ZUS, emerytury, renty oraz elektroniczne formy kontaktu z Zakładem- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

7 listopada w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21  oraz 9 listopada w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 58 eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące świadczeń dla rodzin jak: „500+”, „300+”, rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe. 

Dyżur dotyczący emerytur, rent i zasad przeliczania świadczeń odbędzie się 7 listopada w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688, oraz 8 listopada w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 32.

Z kolei dzwoniąc 8 listopada w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 494 70 41 będzie można dowiedzieć się na temat elektronicznych form kontaktu z ZUS-em jak e-wizyty, czy PUE ZUS.

ZUS zaprasza na szkolenia

Toruński oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online. W listopadzie odbędą się trzy. Pierwsze szkolenie pn. „Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych” odbędzie się 7 listopada o godz. 12.00. Drugie szkolenie pn. „Renta z tytułu niezdolności do pracy” zaplanowano na 9 listopada, na godz. 9.00.  Ostatnie listopadowe szkolenie odbędzie się 22 listopada o godz. 9.00 i dotyczyć będzie renty socjalnej- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem e-mail. Zapisy przyjmowane są najpóźniej na dzień przed planowanym szkoleniem.

Coraz mniej czasu na złożenie korekt dokumentów rozliczeniowych

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Warto jak najszybciej zweryfikować dokumenty rozliczeniowe złożone do ZUS-u za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. bo jeśli okaże się, że trzeba je skorygować, to płatnik składek ma na to czas tylko do 1 stycznia 2024 r.  Po tej dacie ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych za ten okres, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek.

Będzie to możliwe jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji ZUS i wyłącznie na koncie ubezpieczonego- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) złożonych za okres od stycznia 2022 r. będzie można przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce ZUS. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Komu ZUS wypłaci emeryturę lub rentę szybciej?

Wielu seniorów z niecierpliwością oczekuje na swoją emeryturę lub rentę. Niektórzy z nich listopadowe świadczenie otrzymają nieco wcześniej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 listopada, otrzymają emerytury i renty do 31 października. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak i tych, które trafiają na rachunki bankowe. Do 3 listopada swoje emerytury i renty otrzymają osoby, których termin płatności świadczenia przypada na 5 listopada. Listopadowe wypłaty, które powinny trafić do uprawnionych 25 dnia miesiąca, również zostaną przekazane wcześniej, gdyż ten dzień przypada na sobotę – dodaje rzeczniczka.

Coraz więcej osób otrzymuje świadczenia przelewem i nie musi czekać na wizytę listonosza.  W województwie kujawsko-pomorskim poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi niemal 80 proc. Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując wypłatę emerytury czy renty na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.

Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego?

Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować, ale trzeba uważać na graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Limity kwot, które można dorobić, są niższe niż dla wcześniejszych emerytów i rencistów.

ZUS może zmniejszyć świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, gdy przychód przekroczy 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia  w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, a zawiesić po przekroczeniu 70 proc. Aktualne graniczne kwoty przychodu obowiązują od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Aby pobierać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, miesięczna kwota osiąganego przychodu nie może przekraczać 1586,60 zł brutto. Jeśli miesięczne zarobki będą wyższe niż 4442,40 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r., to świadczenie ZUS może zawiesić. Uzyskanie przychodów miesięcznych w granicach od kwoty 1586,60 zł brutto do 4442,40 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia. Przy czym po zmniejszeniu świadczenie nie może być niższe niż  gwarantowana wysokość, czyli 800,35 zł brutto. Dopuszczalna roczna kwota przychodu wynosi 19 039,20 zł  brutto, a graniczna roczna kwota przychodu 53 308,80 zł brutto- dodaje rzeczniczka.

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przez ZUS, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są  odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Za działalność taką uważa się przede wszystkim zatrudnienie, służbę, pozarolniczą działalność gospodarczą lub inną pracę zarobkową. Przychodem są także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego.

Kto dorabia do świadczenia musi rozliczyć się z ZUS

Co roku, do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za dany rok rozliczeniowy, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, ZUS może zastosować  rozliczenie za poszczególne miesiące lub w skali całego okresu rozliczeniowego. Termin na złożenie dokumentów za obecnie obowiązujący okres rozliczeniowy od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. mija 30 maja 2024 r.

Jak długo można być na chorobowym?

Jesienne warunki pogodowe osłabiają odporność naszego organizmu, a nawet prowadzą do sezonowych  zaburzeń nastroju. Gdy stan zdrowia pogarsza się, osoby ubezpieczone mogą liczyć na zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy potwierdzony zwolnieniem lekarskim. Co do zasady maksymalny okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a w przypadku ciąży i gruźlicy 270 dni.

Osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mogą otrzymać zasiłek chorobowy przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku ciąży i gruźlicy

270 dni. Natomiast zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia np. po rozwiązaniu umowy o pracę będzie przysługiwał do 91 dni. Nie dotyczy to osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży. Nie ulega on skróceniu również w przypadku niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

 • 80% podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy będzie spowodowana m.in.:

- wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

- wystąpi w czasie ciąży,

- wystąpi wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek. Podstawa obliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia/przychodu z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Im wynagrodzenie/przychód jest wyższe, tym wyższe są odprowadzone składki, a to przekłada się na wyższy zasiłek chorobowy.

W województwie kujawsko-pomorskim najwyższy zasiłek chorobowy we wrześniu wypłacił oddział ZUS w Toruniu. Kobieta za 43 dni chorobowego otrzymała 22,1 tys. zł, a mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą za 28 dni zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego otrzymał niemal 13,7 tys. zł. Oddział ZUS w Bydgoszczy we wrześniu za 21 dni chorobowego wypłacił ubezpieczonemu 13,1 tys. zł, a ubezpieczonej prowadzącej działalność gospodarczą, która na zwolnieniu była 25 dni blisko 13,4 tys. zł.

Okres zasiłkowy został wyczerpany- co dalej?

Jeśli chory wykorzystał  cały okres zasiłku i nie wystarczył on na zakończenie leczenia i powrót do zdrowia, warto zapytać lekarza, czy może kontynuować terapię w ramach świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne na wniosek. Najlepiej złożyć go co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Taki termin złożenia wniosku gwarantuje ciągłość wypłaty. Wówczas świadczenie rehabilitacyjne zostanie przekazane od razu po zakończeniu zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Kierując się wiedzą medyczną, stwierdza, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja umożliwi w tym czasie odzyskanie zdolności do pracy. W przypadku, gdy lekarz zadecyduje, że powrót do zdrowia będzie trwał dłużej, zamiast świadczenia może przyznać rentę z tytułu niezdolności.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni), a w pozostałym okresie 75 proc. Natomiast, jeśli  niezdolność do pracy  przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy (średniej pensji z 12 miesięcy). Płatnikiem świadczenia tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna- ile wynosi, komu przysługuje?

Renta socjalna jest świadczeniem szczególnym, wypłacanym przez ZUS. Jest finansowana z budżetu Państwa, a nie z FUS. Jej przyznanie nie zależy od stażu pracy. Tylko w tym roku w regionie o rentę socjalną wnioskowało ponad 1,1 tys. osób, w kraju 16,1 tys.

W województwie kujawsko-pomorskim, rentę socjalną z ZUS-u otrzymuje niemal 18,5 tys. osób, w kraju 295 tys. Świadczenie mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które musi zaistnieć w ściśle określonym czasie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Naruszenie sprawności organizmu musi powstać  przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej- przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej- rzeczniczka.

Wysokość renty socjalnej jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co roku świadczenie jest waloryzowane. Obecnie wynosi 1588,44 zł brutto.

Konieczny wniosek

Renta socjalna przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Za osobę pełnoletnią uważa się nie tylko osobę, która ukończyła 18 lat, ale również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat.

Do wniosku o rentę socjalną  należy dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9  wystawione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, inną dokumentację medyczną, która potwierdzi stan zdrowia np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego,
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki- jeśli naruszenie sprawności organizmu powstało przed 25. urodzinami lub w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury naukowej,
 • oświadczenie, czy osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

 

Osoby, które są zatrudnione dodatkowo składają dokumenty przygotowane przez pracodawcę tj.:

 • wywiad zawodowy (druk OL-10)
 • zaświadczenie płatnika składek o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego  przychodu.

 

Świadczenie może być przyznane na stałe, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała. Rentę socjalną można też otrzymać na czas określony, gdy niezdolność do pracy jest okresowa. Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny.

Kiedy nie przysługuje renta socjalna

Renty socjalnej nie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo m.in. do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej, świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji. Renta nie będzie przysługiwać także osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. ZUS nie wypłaci  jej również w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Renta socjalna może być obniżona, jeżeli osobie uprawnionej do niej przysługuje także renta rodzinna. Łączna kwota obu świadczeń nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to aktualnie kwota 3176,88 zł brutto. Jeśli łączna kwota obu świadczeń przekroczy 3176,88 zł brutto, ZUS obniży rentę socjalną do maksymalnie 10 proc. kwoty najniższej renty, czyli 158,44 zł brutto. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, wówczas renta socjalna nie będzie przysługiwać.

Od 2022 r. obowiązują korzystniejsze zmiany dla osób, które pobierają  rentę socjalną i jednocześnie pracują. Mogą one dorobić do swojego świadczenia na takich samych zasadach jak pozostali renciści. Wypłacana przez ZUS renta zostanie zawieszona dopiero po  przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie jak było wcześniej, gdy przychód przekroczył 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje?

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się nie tylko rodzina zmarłego, ale również sąsiad, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, czy powiat, o ile udokumentują poniesione koszty pogrzebu. Tylko w tym roku w całym kraju od stycznia do września ZUS wypłacił niemal 269,3 tys. zasiłków pogrzebowych, w regionie 14,5 tys.

Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych. Przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu po zmarłym, który był ubezpieczony (np. pracowniku) lub który pobierał wypłacane przez ZUS świadczenie (np. emeryturę). Zasiłek przysługuje także po członku rodziny ubezpieczonego albo emeryta lub rencisty. Zwrot kosztów pogrzebu należy się nie tylko rodzinie, ale każdej osobie lub instytucji, która te koszty udokumentuje- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku pogrzebowego określają przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się  i przysługuje w maksymalnej wysokości 4 tys. zł.

Na pełną kwotę zasiłku - 4 tys. zł może liczyć członek rodziny, który organizuje pogrzeb bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny (np. sąsiad, ciotka, wujek osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego), zasiłek jest wypłacany w wysokości  poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie więcej niż 4 tys. zł. Jeśli koszty pogrzebu pokryło kilka osób albo kilka podmiotów, to zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty- proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Natomiast w sytuacji, gdy pogrzeb był organizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 • Odpis skrócony aktu zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Dokumentem do wypłaty zasiłku pogrzebowego może być wystawiony za granicą oryginał aktu zgonu. Natomiast nie może to być tymczasowy akt zgonu wystawiony za granicą – wtedy powinien być wystawiony w Polsce odpis skrócony aktu zgonu.
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. Wnioskodawca może przedłożyć również kopie rachunków, ale ich zgodność
  z oryginałem musi być poświadczona przez notariusza.
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej).
 • Zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Wypłata zasiłku

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. Jeśli rodzina zmarłego lub osoba, która pokryła koszty pogrzebu, do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy i jego odbioru upoważniła zakład pogrzebowy, który organizował pochówek, to ZUS przekazuje zasiłek bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Przedawnienie roszczeń

Zasiłek pogrzebowy  przysługuje tylko raz po tej samej osobie zmarłej. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku wygasa, jeśli wniosek o to świadczenie nie trafi do ZUS-u w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługiwał. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku.

Rośnie liczba stulatków, którym ZUS wypłaca specjalną premię za wiek

Na Kujawach i Pomorzu świadczenie honorowe z ZUS-u otrzymują 184 osoby, które mają 100 lat i więcej. Rok temu było ich 150.  Zdecydowanie częściej premię za wiek otrzymują kobiety. Stanowią ponad 90 proc. wszystkich stulatków.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe, comiesięczne świadczenie honorowe. Specjalny dodatek jest wypłacany bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.

W regionie honorową gratyfikację z ZUS-u dostaje 184 osób. Bydgoski oddział ZUS wypłaca 95 takich świadczeń, a toruńska placówka - 89. Wśród stulatków przeważają kobiety. Jest ich 166, panów jest jedynie 18. Najstarsza seniorka z naszego województwa, która otrzymuje świadczenie honorowe z ZUS-u ma obecnie 108 lat i mieszka w Toruniu, a najstarszy mężczyzna ma 103 lata i mieszka w Bydgoszczy- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Każdy stulatek może liczyć na specjalny dodatek za wiek. Wysokość tej „dodatkowej premii za wiek” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i obowiązuje od  1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które od 1 marca br. do końca lutego przyszłego roku ukończą 100 lat, świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto – dodaje rzeczniczka.

Świadczenie honorowe nie podlega waloryzacji, co oznacza, że raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości wraz ze świadczeniem podstawowym tj. emeryturą czy rentą. Najstarszy mężczyzna mieszkający w naszym regionie, który ukończył 100 lat w 2020 r., otrzymuje świadczenie z ZUS-u w wysokości ok. 4,3 tys. zł brutto, a najstarsza kobieta, która setne urodziny obchodziła w 2015 r., otrzymuje 3,3 tys. zł brutto.

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową?

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, aby dostać dodatkowo świadczenie honorowe, nie muszą składać żadnego wniosku. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności, czyli przyzna dodatkową kwotę z urzędu. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego. Oni, aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

Źródło: nadesłane, Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_samorzadowe_2024,368.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc