NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 5 marca 2024 r.
Imieniny obchodzą Adrian, Fryderyk, Oliwia

Informator ZUS


Informator ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (grafika ilustracyjna, foto:ZUS)

Telefoniczne dyżury eksperckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na najbliższe telefoniczne dyżury eksperckie, które dotyczyć będą m.in. elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, przeliczania emerytur i rent, zasiłków, świadczenia wspierającego, czy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy dyżur dotyczyć będzie zasad udzielania pełnomocnictwa i elektronicznych form kontaktu z ZUS-em jak: e-wizyty, czy PUE ZUS. Eksperci dostępni będą 12 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel.  56 494 70 41, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 45 i 14 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46.

We wtorek, 13 lutego tematem dyżuru telefonicznego będzie rozliczenie nadpłaty ze składki zdrowotnej rocznej i wpływ na saldo na koncie płatnika. Eksperci dyżurować będą w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24.

Z kolei 14 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można zapytać ekspertów o zasady przeliczania emerytur i rent a w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

15 lutego odbędą się trzy dyżury telefoniczne:

  • w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 32 eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych,
  • w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26 będzie można zapytać o świadczenie 800+,
  • w godz. 11-13.00 pod nr tel. 56 610 93 59 eksperci udzielać będą informacji na temat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium
    z ZUS-em.

Natomiast o zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne będzie można zapytać ekspertów  16 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

Konkurs ZUS dla uczniów szkół podstawowych

Uczniowie szkół podstawowych mogą jeszcze przystąpić do „Projektu z ZUS" , wziąć udział w konkursie i wygrać cenne nagrody. I etap konkursu odbędzie się 25 marca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat z powodzeniem organizuje w szkołach podstawowych program edukacyjny „Projekt z ZUS”.  Jest to jedna godzina lekcyjna, podczas której uczniowie  dowiadują się, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć, jeśli opłaca się składki. Młodzież zainspirowana lekcją o ubezpieczeniach społecznych chętnie przystępuje do konkursu na najlepszą pracę prezentującą, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczniów po takiej lekcji jest wykonanie plakatu, komiksu lub nagranie filmu, który wyjaśnia, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Pracę konkursową można wykonać samodzielnie, w parach lub małych grupach (do 5 osób). Konkurs przebiega w trzech etapach – szkolnym, wojewódzkim i centralnym. W tym roku szkoły mają czas do 25 marca, aby wyłonić najlepsze prace i przekazać je do komisji wojewódzkich ZUS-u w terminie do 5 kwietnia – dodaje rzeczniczka.

Na zwycięzców etapu centralnego czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepsze prace prezentowane są też na stronie internetowej ZUS-u, w zakładce Edukacja. Wśród nich są także wykonane przez uczniów z naszego województwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza szkoły podstawowe, które jeszcze nie przystąpiły do „Projektu z ZUS” do wzięcia w nim udziału.  Do „Projektu z ZUS” można dołączyć przez cały rok, niezależnie od tego czy uczniowi zechcą  wziąć udziału w konkursie. ZUS przygotował dla nauczycieli materiały, które pomogą zrealizować przedsięwzięcie. Nauczyciele mogą liczyć na opiekę merytoryczną oraz szkolenie. Dla zainteresowanych koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji mogą przeprowadzić lekcję instruktażową. Szczegółowych informacji na temat konkursu i „Projektu z ZUS” udzielają:

  • w oddziale ZUS w Bydgoszczy – Emilia Szczęsna tel. 52 34 18 140, mail: emilia.szczesna@zus.pl,
  • w oddziale ZUS Toruniu – Sylwia Bratkowska-Gburek, tel. 502 009 961, mail: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl.

Więcej o projekcie można znaleźć pod linkiem.

Coraz więcej osób choruje na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS-u wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku.

Tylko w ubiegłym roku lekarze w całym kraju wystawili ponad 1,4 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 26 mln dni absencji chorobowej. Dla porównania rok wcześniej wystawiono 1,3 mln takich zwolnień na 23,8 mln dni absencji chorobowej. Do tej grupy chorobowej zaliczana się między innymi depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, reakcje na ciężki stres i wiele innych – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku także było więcej zwolnień lekarskich i dni chorobowych związanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania niż w roku 2022. Do placówek ZUS w naszym regionie wpłynęło ponad 89 tys. takich zaświadczeń lekarskich. To o niemal 6,2 tys. więcej e-ZLA w porównaniu do 2022 roku, gdy takich zwolnień było 83 tys., zatem wzrost nastąpił o 7,5 procent. W ostatnim roku, w naszym regionie liczba dni absencji chorobowej z tytułu schorzeń z tej grupy chorobowej sięgnęła ponad 1 mln 775 tys. dni, gdy w 2022 roku było to 1 mln 664 tys. dni – dodaje rzeczniczka.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w naszym województwie były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny oraz inne zaburzenia lękowe. W 2023 roku z powodu reakcji na ciężki stres wystawiono 27,8 tys. zwolnień lekarskich (blisko 538 tys. dni absencji chorobowej), z powodu epizodu depresyjnego – niemal 18,5 tys. (397,2 tys. dni absencji chorobowej), a  z powodu zaburzeń lękowych 14,2 tys. (299,2 tys. dni absencji chorobowej).

Na Kujawach i Pomorzu najwięcej e-ZLA w 2023 roku z powodu chorób składających się na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lekarze wystawili w styczniu, październiku i marcu.  Odpowiednio było to 162,7 tys., ok. 157,4 tys. i 157 tys. zwolnień. Najmniej tego rodzaju zwolnień było we wrześniu 135,5 tys.

Co wybierają emeryci? Konto w banku czy wizytę listonosza?

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej decydują się na przekazywanie swoich świadczeń na konto w banku. Z ok. 9 mln świadczeniobiorców 7,1 mln otrzymuje pieniądze na rachunek bankowy. Wskaźnik ubankowienia wynosi obecnie 78,8 proc.

Poziom ubankowienia wśród klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych systematycznie rośnie. Na koniec grudnia 2023 r. wynosił 78,8 proc.  W województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i przekracza 80,3 proc. Na 486 tys. świadczeń wypłacanych przez ZUS

w regionie (w skład których wchodzą m.in. emerytury, renty, zasiłki, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, Mama 4+) 390 tys. z nich przekazywana jest na konto – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tendencję wzrostową widać także wśród samych emerytów, którzy coraz częściej chcą, by ich świadczenie wpływało na konto. Potwierdzają to statystyki ZUS-u. Spośród 6,5 mln emerytów 5,3 mln otrzymuje swoje wypłaty na konto bankowe. Wskaźnik ubankowienia seniorów obecnie wynosi  81,1 proc. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca co miesiąc niemal 338 tys. emerytur, z czego 82,7 proc. z nich przekazywana jest na rachunek bankowy. Pozostałe 17,3 proc. (279,3 tys.) emerytur, seniorom dostarczają w gotówce listonosze.

Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat na konto jest zdecydowanie wyższy. W kraju wynosi 86,8 proc., w regionie 88,5 proc. Wynika to z faktu, że większość z nich pozostawała aktywna zawodowo i korzystała z osobistego rachunku bankowego, opłacając rachunki, robiąc zakupy przez internet, czy posługując się kartą płatniczą. Z tych udogodnień nie chcą więc rezygnować, przechodząc na emeryturę – dodaje rzeczniczka.

Równie wysoki, bo 88,2 proc., jest udział świadczeń krótkoterminowych (zasiłków) wypłacanych na rachunki bankowe. Na Kujawach i Pomorzu wskaźnik ten wynosi 88,8 proc.

Konto w banku to wygodna i bezpieczna forma otrzymywania świadczeń, czego nie można powiedzieć o gotówce przechowywanej w domu. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę, czy rentę na konto rzadziej padają ofiarą oszustów i złodziei. Osobisty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy gwarantuje stały i szybki dostęp do pieniędzy, którymi można wygodnie dysponować również podczas urlopu lub pobytu w sanatorium. Tych, którzy konta nie mają i oczekują na wizytę listonosza, ZUS zachęca do wybrania bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Tym bardziej że wiele banków oferuje bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy dla seniorów, którzy nie mają konta w żadnym banku.

Emerytura na konto.  Złóż dyspozycję w ZUS

Każdy klient samodzielnie decyduje o sposobie otrzymywania świadczenia z ZUS-u na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Jeśli otrzymuje z ZUS-u emeryturę czy rentę w gotówce, a chciałby zacząć otrzymywać je przelewem na rachunek bankowy, to wystarczy, że wypełni formularz ZUS EZP, czyli wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać go pocztą. Można również dokonać takiej, zmiany korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dyspozycję dotyczącą sposobu przekazywania wypłaty zawsze można zmienić.

Źródło: nadesłane, Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_samorzadowe_2024,368.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1704795042.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc