NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 26 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Na 29 października 2007 roku na godz. 10.00 w Sali Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie planowana jest XII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie

Proponowany porządek obrad:
-----------------------------------------
I. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie XII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołów z X i XI Sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym,
g) informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XI Sesji RM,
h) informacja Radcy Prawnego nt. prowadzonych spraw sądowych.

II. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie.
a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie regulaminu głosowania,
d) g ł o s o w a n i e,
e) protokół głosowania,
f) projekt uchwały

III. Projekty uchwał :
a) w sprawie przyjęcie do realizacji Miejskiego Planu Rewitalizacji dla miasta Lipno na lata 2007 – 2013,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ( ul. Śliwkowa),
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej ( ul. 22 Stycznia),
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (ul. Włocławska),
e) w sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Miasta Lipna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich,
g) w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna,
i) w sprawie powołania jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie oraz nadania jej statutu,
j) w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna w 2007 roku,

IV. Wnioski i interpelacje radnych.

IV. Sprawy różne i komunikaty.
V. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Lipnie.
http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/pl,news2,pomoc_dla_ukrainy_-_informator,5649.html https://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,miasto_w_twoim_smartfonie_pobierz_aplikacje_go_lipno,5288.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2022,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2022_rok,5555.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc