NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Sobota 29 stycznia 2022 r.
Imieniny obchodzą Franciszek, Zdzisław, Zenon

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Herb Miasta Lipna (grafika)

Zawiadamiamy, że na dzień 23 listopada 2021 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXX sesji RM,

2. Projekty uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
f) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu budżetowego,
g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna,
i) w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu konsultacji.

3. Sprawy różne i komunikaty.

4. Zakończenie obrad XXXI sesji RM.

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,miasto_w_twoim_smartfonie_pobierz_aplikacje_go_lipno,5288.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2022,342.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,narodowy_spis_powszechny_ludnosci_i_mieszkan_2021,5042.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2022_rok,5555.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc