NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Kontakt

Urząd Miejski w Lipnie
Plac Dekerta 8   87-600 Lipno
tel. +48 54 288 42 11    fax 54 288 42 65
e-mail: sekretariat@umlipno.pl

adres do e-Doręczeń dla Gminy Miasta Lipna w systemie E-Doręczeń: AE:PL-81458-11261-URCHD-23

adres elektronicznej skrzynki podawczej

na E-PUAP: /178pcabj4r/SkrytkaESP

NIP 893-11-78-879

Regon  P-000525168

Gmina Miasta Lipna

Plac Dekerta 8       87-600 Lipno

tel. 54 288 42 11  fax: 54 288 42 65

NIP  466-03-87-786

Regon 910866502

Straż Miejska w Lipnie

tel. 785 221 836

(w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Lipnie)

Godziny urzędowania:

Poniedziałek        7:15 – 15:15
Wtorek                 7:15 – 16:00
Środa                   7:15 – 15:15
Czwartek              7:15 – 15:15
Piątek                   7:15 – 14.30

Urząd Miejski w Lipnie informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 1 kwietnia 2021 r. Kasa Urzędu Miejskiego w Lipnie została zlikwidowana.
Wpłat – bez dodatkowych opłat – będzie można dokonywać w Filii Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim O/Kikół przy ul. Piłsudskiego 19 w Lipnie lub na numer rachunku bankowego: 13 9537 0000 2004 0043 0777 0001.

Rachunki bankowe urzędu: 

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Kikole 87-620 Kikół

 

 13 9537 0000 2004 0043 0777 0001
(podatki i inne opłaty jak: opłata skarbowa, dzierżawa, opłata za pełnomocnictwo, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)

 

60 9537 0000 2004 0043 0780 0001
(dotacje i subwencje)

Formularz kontaktowy W celu uzyskania szybkiego kontaktu z obsługą naszej firmy prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:


KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest : Urząd Miejski w Lipnie
Plac Dekerta 8 87-600 Lipno
tel. +48 54 288 42 11 fax 54 288 42 65
e-mail: sekretariat@umlipno.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. -730-567-007 adres e-mail – tomasz.szwed@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pomoc
pomoc