NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 21 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Stypendium i nagrody Burmistrza Miasta Lipna

Stypendium  oraz nagrody Burmistrza Miasta Lipna za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Lipna po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez  komisję stypendialną. O stypendium lub nagrodę mogą ubiegać się uczniowie klas I-VIII  uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

- dyrektorom szkół, do których uczęszczają uczniowie,

- przedstawicielom instytucji artystycznych i sportowych,

- stowarzyszeniom.

Wnioski składa się  do dnia 20 września danego roku  w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Lipnie, Plac Dekerta 8, dołączając   kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe ucznia.

Wzór wniosku

O stypendium naukowe Burmistrza Miasta Lipna może ubiegać się uczeń, który w trakcie nauki spełnił poniższe warunki:

- osiągnął wysokie wyniki w nauce – w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego poprzedzającego przyznanie stypendium osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią ocen powyżej 4,75 i ponadto uzyskał co najmniej jedną ocenę celującą z przedmiotów obowiązkowych,

- osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub podmioty wymienione w załącznikach   Nr 2,3 i 4 regulaminu przyznawania stypendiów,

- o stypendium Burmistrza za osiągnięcia sportowe i artystyczne może ubiegać się uczeń, który osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub podmioty wymienione w załącznikach 2, 3 i 4 do regulaminu przyznawania stypendiów.

- uczeń, który  uzyskał wzorową lub dobrą ocenę z zachowania oraz godnie reprezentował szkołę.

W/w załączniki zamieszczone zostały wraz z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie Nr XII/89/2019 z dnia 22.10.2019 roku  na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lipnie w zakładce  „Uchwały”

Uczniowie, którzy nie otrzymali stypendium Burmistrza Miasta Lipna z powodu nie spełnienia wyżej wskazanego kryterium lub braku środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Lipna mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowej nagrody Burmistrza, którą przyznaje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał na podstawie wewnętrznego regulaminu.

Uchwała Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie XII/89/2019 z dnia 22.10.2019 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4


Wykaz konkursów dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat w sprawie wykazu konkursów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Wykaz konkursów dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat (plik PDF)

Załącznik 1 (plik PDF)

Załącznik 2 (plik PDF)

Załącznik 3 (plik PDF)


Wykaz konkursów dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc