NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 25 listopada 2020 r.
Imieniny obchodzą Katarzyna, Erazm, Klemens

Fundusze Unijne

 

 

W 2016 roku Gmina Miasta Lipna podpisała umowy i pozyskała środki na następujące przedsięwzięcia:

Fundusze Unijne:

Nazwa przedsięwzięcia:

Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie

Wartość całkowita:

368.424,01 zł

Wysokość dotacji:

63.631,33 + 111.803,87 =  175.435,20 zł

Źródło dotacji:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1., Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

Okres realizacji:

październik – grudzień 2015

Opis przedsięwzięcia:

Na odcinku o długości 668 mb zrealizowano prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz ułożeniu chodnika po obu stronach ulicy. Projekt przebudowy obejmował także oznakowanie poziome i pionowe, wszystko w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

 

 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia:

Rewitalizujemy Lipno – opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna

Wartość całkowita:

40.000,00 zł

Wysokość dotacji:

36.000,00 zł

Źródło dotacji:

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Okres realizacji:

marzec 2016 – marzec 2017

Opis przedsięwzięcia:

We wrześniu 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu, polegającego  na realizacji szeregu działań, których końcowych efektem będzie opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2023. W ramach zadania przewidziano powołanie zespołu opracowującego dokument, przeprowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb rewitalizacyjnych oraz organizację konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki na działania rewitalizacyjne.

 
http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://
pomoc
pomoc