NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 24 września 2023 r.
Imieniny obchodzą Dora, Gerard, Teodor

Uwaga! Ruszają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków


Uwaga! Ruszają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Beczka ascenizacyjna (grafika ilustracyjna: internet)

W czerwcu bieżącego roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Lipnie wraz ze Strażą Miejską rozpoczną kontrole nieruchomości, które korzystają ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina będzie kontrolować, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi. Jeśli te wymagania nie będą spełnione, grożą wysokie kary.

Z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (przepisy weszły w życie w sierpniu 2022) posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną. Właściciele domów, którzy korzystają z szamb zobowiązani są również do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Każde skorzystanie z usługi firmy zajmującej się wywozem nieczystości, musi zostać udokumentowane. Chodzi o umowę z firmą asenizacyjną oraz rachunek z wywóz nieczystości. Trzeba je będzie okazać w przypadku kontroli w domu czy wezwaniu do urzędu.

Faktury za wywóz nieczystości powinny potwierdzać regularność ich wywozu zgodnie z postanowieniami umów oraz z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy tj. właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do pozbywania się wytwarzanych w trakcie eksploatacji oczyszczalni osadów z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata, natomiast właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do pozbycia się nieczystości ciekłych terenu nieruchomości, poprzez opróżnianie zbiornika, przyjmując półroczną zasadę jego opróżniania.

Jakie kary i za co dla mieszkańców?

Brak dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości przez uprawnioną firmę będzie podstawą do nałożenia kary grzywny na właściciela szamba. Ukarany poniesie też koszty opróżnienia zbiornika zleconego przez gminę, która musi podjąć się tego zadania w sytuacji, kiedy właściciel nie jest w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowywania zawartości szamba.

Prawo nie zabrania podpisania umowy na wywóz nieczystości z kilkoma firmami. Wybrane firmy muszą mieć aktualne zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Lipna na odbiór i transport nieczystości na terenie miasta.

Gmina ma również prawo skontrolować, czy szambo jest zbudowane zgodnie z przepisami prawa, szczególnie w zakresie jego lokalizacji i odległości od innych obiektów oraz czy jest szczelne. Wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie będą mogły skutkować nie tylko karą, ale też natychmiastową koniecznością naprawy wszelkich uchybień.

Kary będą również grozić za utrudnianie lub udaremnianie pracownikom gminy sprawdzenia, czy właściciel nieruchomości wyposażony jest w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków i czy ma podpisaną umowę na wywóz szamba.

Data publikacji: 18 maja 2023 r.

https://umlipno.pl/pl,news2,wybory_do_sejmu_rp_i_senatu_rp_-_15_pazdziernika_2023_r,6392.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,referendum_ogolnokrajowe_-_15_pazdziernika_2023_r,6393.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2022,342.htmlhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1688640587.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc