NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 21 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Dotacje dla Niepublicznych Placówek Oświatowych

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

         Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2024 wynosi : 1 714,00 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 1 285,50 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 685,60 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 287

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 18

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 18

-liczba dzieci z Ukrainy : 2

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 30 kwiecień 2024 r.


Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2024 wynosi : 1 552,26 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 1 164,20 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 620,91 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 287

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 18

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 18

-liczba dzieci z Ukrainy : 2

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 20 styczeń 2024 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2023 wynosi : 1 498,94

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 1 124,20

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 599,57

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 268,01

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 20,98

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

-liczba dzieci z Ukrainy : 2

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 31 październik 2023 r.


Ogłoszenie o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

 

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 299,54 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 974,66 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 519,82 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 263

- statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 15            

- liczba dzieci z Ukrainy: 5                                                                                      

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 30 kwiecień 2023 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

         Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 322,88 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli –

992,16 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 529,15 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 263,01

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 19,99

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14,01

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 31 styczeń 2023 r.


 

Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

            Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 326,23

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 994,67

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 530,49

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 260,01

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 19,99

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14,01

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 31 październik 2022 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

 

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 329,54 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 997,16 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 531,82 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 258

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 20

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 30 czerwca 2022 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

 

            Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 332,92 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli –999,69 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 533,17 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 261

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 20

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 29 kwiecień 2022 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 232,50 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli –

924,40 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 493 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 261

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 20

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 25 stycznia 2022 r.


Podstawowa kwota dotacji i  statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie o drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2021 wynosi : 1 090,08 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli –817,56 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 436,03 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 264,68

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 15,31

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 9,99

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 29 października 2021 r.


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2021 roku

Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.2029) ogłasza, co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2021 wynosi : 1087,49 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 815,62 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 434,99 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 272

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 10

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 8

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 31.03.2021 r.


Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2029 z późn. zm.) ogłasza, co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2021 wynosi : 899,65 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 674,74 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 359,86 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 272

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 10

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 8

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 18.01.2021 r.

 

            Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17) ogłasza, co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2020 wynosi : 1.062,43 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 796,82 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 424,97 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 257,33

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 9,34

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 8,67

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 30 październik 2020 r.

 

Podstawowa kwota dotacji i  statystyczna liczba uczniów

 

     Ogłoszenie o aktualizacji  podstawowej kwocie dotacji

      i statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku

 

            Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17) ogłasza, co następuje:

 

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2020 wynosi : 1101,00 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 825,75 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 440,40 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 250

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 9

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 9

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 01.06.2020 r.

 

 

Podstawowa kwota dotacji

i  statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie podstawowej kwocie dotacji

i statystycznej liczbie uczniów w 2020

 

            Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17) ogłasza, co następuje:

 

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2020 wynosi : 884,69 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 663,51 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 353,87 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 250

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 9

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 9

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 20.01.2020 r.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc