NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 25 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą Anna, Grażyna, Mirosława

Program

Informacja o programie „Czyste Powietrze”

prowadzonym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Dofinansowanie może obejmować wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych i przedsięwzięcia z tym związane. Dofinansowanie lub pożyczka (w zależności od dochodu/osobę) wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji objętej wnioskiem.

Aby złożyć Wniosek należy się zarejestrować na stronie Funduszu, wypełnić znajdujący się tam druk wniosku, dołączyć wymagane załączniki (w formie elektronicznej) i przesłać całość  do WFOŚiGW w Toruniu.

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku zalecamy zgromadzić niezbędne dokumenty (np. zeznania podatkowe, dokumenty potwierdzające własność budynku, księgi wieczyste, oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych), należy też zrobić rozeznanie na  rynku materiałowym (co chcemy zrobić, wymienić i ile to kosztuje), oraz mieć dokładne informacje o budynku w którym prowadzone będzie przedsięwzięcie (wymiary, powierzchnie, rok budowy itp.).

Pomocy przy składaniu wniosków o udział w w/w Programie będą udzielać pracownicy Urzędu Miejskiego w Lipnie (w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 15.00 w pokojach nr 10 oraz 18).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

  • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń)

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Program Priorytetowy obowiązujący od 15.05.2020 r.
Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego obowiązującego od 15.05.2020 r.
Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego obowiązującego od 15.05.2020 r.
Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego obowiązującego od 15.05.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu w zakładce WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE oraz poprzez kontakt telefoniczny i mailowy: tel. 56 62 12 370 i 56 62 12 371, e-mail: czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl

Informujemy, że wprowadzona została możliwość składania wniosków o płatność w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, także w formie formularza online.

Formularz dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosku o płatność. Formularz online posiada pełną funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

W dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków w formie interaktywnego formularza PDF. Wniosek o płatność wraz z załącznikami można zatem złożyć:

  • jako formularz online dostępny w Generatorze Wniosków o Dofinansowane (GWD). W przypadku potwierdzenia dokumentu podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wniosek wysyła się jedynie za pośrednictwem GWD, w przeciwnym przypadku, wniosek należy złożyć także w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem, lub
  • jako interaktywny formularz pdf, dostępny na Portalu Beneficjenta lub stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu. Wniosek oraz załączniki składa się w wersji papierowej (np. korzystając z poczty, kuriera, pośrednika lub osobiście) lub elektronicznej korzystając z platformy ePUAP (wnioski przesłane e-mailem nie są uwzględniane).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność
w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Formularz wniosku w postaci interaktywnego formularza PDF, protokół odbioru prac wykonawcy, instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na Portalu Beneficjenta.

Wniosek, załączniki oraz inne przydatne informacje zostały umieszczone także na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu.

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2021,342.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,narodowy_spis_powszechny_ludnosci_i_mieszkan_2021,5042.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2021_rok,4970.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.zone.gunb.gov.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc