NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 21 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Azbest

Dofinansowanie utylizacji azbestu na 2024 r.

Informujemy mieszkańców miasta Lipno o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych (z wyłączeniem beneficjentów realizujących zadanie w gospodarstwach rolnych objętych dotacją ARiMR) w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w Toruniu. Dofinansowanie w 2024 r. będzie wynosiło 100% kosztów kwalifikowanych. Ostateczny termin realizacji zadania upływa 30.06.2024 r.

Gmina Miasta Lipna zastrzega sobie możliwości zmiany wysokości dofinansowania, jeśli wystąpią zmiany finansowania ze strony WFOŚiGW w Toruniu. W sytuacji zmniejszenia dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu różnica zostanie pokryta przez wnioskodawców.

Zmiana dofinansowania może również wynikać z różnicy maksymalnego dofinansowania, a ceny zaoferowanej przez firmę realizującą zadanie. W takim przypadku ostateczny beneficjent zobligowany będzie pokryć różnicę kosztów.

Z uwagi na określoną kwotę dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu dla Gminy Miasta Lipna na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie”, w sytuacji jej przekroczenia decydować będzie data wpływu wniosku do tutejszego urzędu.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Lipnie, pokój nr 18 (p. Justyna Jankowska, tel. 054 288 4256) w terminie od 23.04.2024 r. do 30.04.2024 r.

Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.

Realizacja zadania może nie zostać wykonana z uwagi na krótki okres wyznaczony przez WFOŚiGW w Toruniu.

Komplet dokumentów zawiera:

- Wniosek o przyznanie dotacji (dostępny w tutejszym urzędzie pokój nr 18 lub na stronie internetowej www.umlipno.pl )

-  Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (ewentualnie pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę )w Starostwie Powiatowym w Lipnie

-  Kserokopia aktu notarialnego

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik - wniosek (plik .DOC, 51 KB)

 

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc