NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 5 marca 2024 r.
Imieniny obchodzą Adrian, Fryderyk, Oliwia

Dofinansowanie kosztów kształcenia dla nauczycieli

Uprawnionymi do otrzymania dopłat do czesnego są nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna:

1/ co najmniej przez okres jednego roku w danej szkole w pełnym wymiarze czasu, a w uzasadnionych przypadkach na ½ etatu,

2/ otrzymali co najmniej dobrą ocenę oraz pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącą kierunku kształcenia, a w przypadku dyrektora szkoły opinię organu prowadzącego.

Dopłaty do czesnego przyznaje Burmistrz Miasta Lipna  dwa razy w roku / kwiecień i listopad danego roku/ po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez komisję ds. przyznawania dopłat do czesnego. Kwota dopłaty nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela. Z dopłaty do czesnego mogą korzystać nauczyciele, którzy dokształcają się na:

1/studiach licencjackich,

2/studiach magisterskich,

3/ studiach podyplomowych,

4/ kursach kwalifikacyjnych.

Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem z uczelni lub Zakładu Kształcenie Nauczycieli potwierdzającym zaliczenie semestru, za który ubiega się o dofinansowanie lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz udokumentować poniesione koszty. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzedu Miasta do dnia 31 maja / za I semestr/ oraz do dnia 31 października / za II semestr/ danego roku.

Dokumenty do pobrania:

wniosek

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_samorzadowe_2024,368.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1704795042.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc