NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Piątek 21 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Alicja, Marta, Alojz

Dofinansowanie kosztów kształcenia dla nauczycieli

Uprawnionymi do otrzymania dopłat do czesnego są nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna:

1/ co najmniej przez okres jednego roku w danej szkole w pełnym wymiarze czasu, a w uzasadnionych przypadkach na ½ etatu,

2/ otrzymali co najmniej dobrą ocenę oraz pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącą kierunku kształcenia, a w przypadku dyrektora szkoły opinię organu prowadzącego.

Dopłaty do czesnego przyznaje Burmistrz Miasta Lipna  dwa razy w roku / kwiecień i listopad danego roku/ po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez komisję ds. przyznawania dopłat do czesnego. Kwota dopłaty nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela. Z dopłaty do czesnego mogą korzystać nauczyciele, którzy dokształcają się na:

1/studiach licencjackich,

2/studiach magisterskich,

3/ studiach podyplomowych,

4/ kursach kwalifikacyjnych.

Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem z uczelni lub Zakładu Kształcenie Nauczycieli potwierdzającym zaliczenie semestru, za który ubiega się o dofinansowanie lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz udokumentować poniesione koszty. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzedu Miasta do dnia 31 maja / za I semestr/ oraz do dnia 31 października / za II semestr/ danego roku.

Dokumenty do pobrania:

wniosek

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc